Sturen  op  Resultaat                                   

         

         Resultaatgebieden :

 

 

Functieprofielen  en  functioneringsgesprekken

Opstellen van doelen en taken, bevoegdheden en wenselijk gedrag, vervolgd

door functioneringsgesprekken, waarbij doelen en taken voor de komende periode

worden vastgelegd.

 

Resultaatmeting  en  beoordeling

Opstellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen, die regelmatig worden beoordeeld

en overzichtelijk gepresenteerd.

                                      

Begeleiding  en  ontwikkeling

Het coachen en trainen van leidinggevenden en medewerkers, volgens resultaatafspraken

en voorkomen van afwezigheid (ziek zijn is geen keuze, verzuimen wel).

 

Resultaatgericht  leidinggevend

Een praktische vertaling voor leidinggevenden van bedrijfsafspraken naar teamresultaten en

persoonlijke resultaten, d.m.v. tijdsgebonden doelstellingen.