Tijdelijke ondersteuning

 

 

                   Wordt verleend bij veranderings- en crisismanagement en

                        bij speciale projecten en overbruggingsmanagement.

                       

                        Het besluit om een interimmanager in te zetten staat in relatie tot

                        verwachtingen die tot op heden niet zijn waargemaakt en

                        wijzigingen binnen de organisatie waarvoor interne kennis niet

                        voorhanden is.

 

                        Op basis van een eerste onderzoek wordt een zo duidelijk mogelijke

                        opdracht geformuleerd, die aan de hand van een plan van aanpak,

                        binnen een vooraf gestelde periode, wordt gerealiseerd.

 

                        Het is van belang dat het management in de organisatie het binnen-

                        halen van een interimmanager ondersteunt.