Visie

 

 

                   Van der Hucht  HR – Interimmanagement is een adviesbureau gespecialiseerd

                        in “sturen op resultaat”, waarbij het gaat om bedrijfsafspraken die meetbaar

                       zijn (zowel collectief als individueel).

 

                       In uw bedrijfsvoering gaat het om het behalen van resultaten, de wijze waarop

                       die worden behaald zijn hierin bepalend.

                       U wilt daarbij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de wijze waarop deze resultaten

                       worden bereikt, door wie, op welke wijze en binnen welke tijd.

                       U wilt er van verzekerd zijn dat u deskundig personeel heeft, dat beschikt over

                       de juiste kennis en in staat is een kwaliteitsproduct binnen reële tijd neer te

                       zetten.

 

                       Het gaat om effectieve en uitvoerbare oplossingen:

                       ‘ om continu geďnformeerd te zijn over uw bedrijfsresultaten;

                       ‘ om te weten waar mogelijke doorloopsnelheid binnen uw bedrijfsproces kan

                          worden toegepast;

                       ‘ om te weten waar kennisverbreding bij uw medewerkers noodzakelijk is;

                       ‘ om duidelijk geďnformeerd te zijn over de motivatie van uw personeel.

 

                        Vele tientallen jaren ervaring zijn door Van der Hucht  HR – Interimmanage-

                        ment samengebracht met het experimenteren, zoeken en vinden van creatieve

                        en praktische oplossingen om effectief te “sturen op resultaat”.

 

                        Van der Hucht  HR – Interimmanagement draagt binnen uw bedrijf concreet

                        en resultaatgericht bij aan de te behalen rendementsverbetering.